Generell informasjon

Generell informasjon

Under planleggingen av websiden Sykkeleventyr.no kom jeg fram til at jeg pr. i dag kan tilby åtte ulike foredrag. Etter at jeg har vært på flere sykkelturer på seks kontinenter over en periode på ca. 2,5 år, har jeg sett og opplevd svært mye. Derfor tar de fleste av mine foredrag naturligvis utgangspunkt i mine sykkleturer i de landene jeg har passert i verdensdelene Europa, Asia, Afrika, Nord- og Sør-Amerika og Oseania. Jeg er en relativt bereist mann og har til nå besøkt 91 land, hvor jeg har syklet ca. 77 000 km. i 58 av disse landene.

Hvem kan disse foredragene passe for?

Mange ulike personer og grupper kan ha interesse for disse foredragene. Mitt marked er hele Norge og kundegruppene kan være foreninger, lag, organisasjoner, sykkelklubber, idrettslag, treningssentre, fritidsklubber, bedrifter innen reiseliv, universiteter, høyskoler og annet privat næringsliv. Jeg har en medfødt hjertefeil, og har gjennomført 3 åpne hjerteoperasjoner. Således vil personer og foreninger som har erfaring med hjertelidelser, men også læresteder, sykehus, helsepersonell og foreninger og organisasjoner innen dette feltet være en potensiell målgruppe.

Ettersom interesserte kan ha ulike motiver, kan mine foredrag utformes og tilpasses den enkelte kundes interesser og behov, etter hva de har lyst til å høre noe om. Det er mulig jeg kan stå og snakke sammenhengende i 14 dager, men det er ikke sikkert alt er av interesse for alle! Derfor vil alder, kjønn, interesser og den sosial sammenhengen foredraget skal holdes i spille inn på hvordan foredragene vil bli presentert. Derfor bør vi ha en samtale ved bestilling av foredrag, slik at det kan tilpasset de ulike behovene.

Dreier alt seg om sykling?

Mine interesser dreier seg ikke kun om sykling. På mine sykkelturer har jeg lest meg opp på ulike lands historie både før, under og etter mine turer. Og hva leser jeg om? Det kan være så mangt, men reiseskildringer og bøker om land i en historisk kontekst gir ofte en utfyllende og helhetlig forståelse av ulike lands egenart. Skjønnlitterære bøker fra kjente forfattere kan også gi et godt bilde av forhold i de ulike landene. Således kan jeg si noen ord om et lands historiske utvikling, politiske og økonomiske forhold, levestandard, ”kultur” (jeg har en bok med 108 ulike definisjoner på kultur!), og andre særegenheter ved de respektive landene.

Men for all del, sykkelnerder kan også få sitt! Jeg har syklet lengre enn langt og deltatt i flere ritt, og kan også snakke om forberedelser, kosthold, høydemetre, hastigheter, lengder, tider, makspuls, kulde, varme, utstyr, pakking på sykkel og annet som kan være av interesse for syklister av ulike slag.

Varighet på foredrag

Lengden på disse foredragene kan tilpasses kunden og den arena foredraget skal holdes i. Det er vanskelig å si noe generelt om hvor lenge et foredrag skal vare, men jeg har tidligere holdt foredrag som har vart fra 30 til 90 minutter. Skal man f.eks. fortelle om en sykkeltur fra Nordkapp til Cape Town kan 30 minutter bli i snaueste laget!