OM MEG

KNUT ERLING WEDUL

Hvem er jeg?

Jeg er en mann på 57 år, bosatt i Lørenskog kommune, rett utenfor Oslo. Min store hobby de siste 23 årene har vært sykling. Jeg har deltatt i flere sykkelritt, men de siste 12 årene er pulsmåleren blitt droppet og flere sykkelturer er gjennomført. Det dreier seg om lange sykkelturer, først i Norge, så ute i verden!

Mange sykkelturer har ført meg Norge rundt, og jeg har besøkt alle Norges 18 fylker på sykkel. I Norge har 104 tettsteder bystatus, og jeg har vært innom 100 av dem. Men Norge er et lite land og resten av verden måtte oppleves fra sykkelsetet. Siden har jeg syklet i Europa, Asia, Afrika, Nord- og Sør-Amerika og Oseania. I Norge har jeg syklet rundt 25 000 km., og utenfor Norges grenser har det blitt drøye 52 000 km. på landeveien. Selv synes jeg det er fascinerende at det er kun 40 000 km. rundt ekvator, og kan vel nå si at jeg har nådd mitt mål om å sykle «verden rundt» etter å ha syklet på alle kontinentene, vel og merke minus Antarktis. Dit har jeg ikke tenkt meg med sykkel!

Yrkeserfaring

Min yrkeserfaring har ikke hatt noe med sykling å gjøre, men har primært vært knyttet til arbeid innen oppvekst-, sosial- og fritidssektor med ansvar for aktiviteter og oppfølging av barn og unge i Oslo kommune i 25 år. Mye av mitt arbeid har rettet seg mot uorganiserte barne- og ungdomsgrupper, hvor den forebyggende tenkningen rundt rus, vold, kriminalitet, radikalisering, mobbing, rasisme og frafall fra videregående skole har stått sentralt.

Siden 2008 har eventyr- og reiselyst, samt testing av egne fysiske grenser, ført til at jeg etter lang og tro tjeneste i Oslo kommune valgte å si opp min stilling, og begynte å sykle lengre enn langt. Siden den tid har jeg jobbe i kortvarige vikariater eller i prosjekter mellom sykkelturene.

Pr. i dag livnærer jeg meg på freelanceoppdrag som lærer, mentor for Kriminalomsorgen, reiseleder for selskapene Aktive Fredsreiser og Oliven Reiser, som er et av Norges største reiseselskaper, som tilbyr aktive ferier med fot- og sykkelturer på programmet.

Her kan du lese mer om Oliven Reiser

Det siste året har jeg vært knyttet til Business Lillestrøm, for å utarbeide foredrag med utgangspunkt i mine sykkelturer. Målet er å skape spennende og inspirerende foredrag, som kan være av interesse for flere enn den harde kjerne av syklister. Business Lillestrøm er en aktiv møteplass hvor flere gründere fra svært ulike bransjer leier kontor.

Utdannelse

Av utdannelse er jeg cand. mag. med fag hovedsakelig fra de samfunnsvitenskapelige fakultetene ved universitetene i Oslo og Trondheim. De fleste av mine studier omhandler barn og ungdoms levekår og oppvekstmiljø, samt etniske minoriteters forhold til utdannelse. Noe videreutdanning på masternivå i kriminologi og organisasjon og ledelse er tatt ved Høyskolene i Volda og Halden.

Mer om mine foredrag kan leses under menyvalet: FOREDRAG